Menu

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
اينترنتي -
مرکزی 1
شعبه مرکزی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش- مدیر ثبت 2 خیابان حافظ، جنب بانک دی، پلاک ٢٣١، طبقه اول، کارگزاری سرمایه و دانش ٦٦٧٥٠٧٩١ الهام ابراهیمی
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq