Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از ورزش‌دوستان و مدیریت این سرمایه‌ها به منظور کسب منافع هم برای سرمایه‌گذار و هم برای صندوق کشتی است تا بتوانیم این اهداف را محقق نماییم: 

١- بسترسازی جهت حضور ورزش‌دوستان در بازار سرمایه 
٢- برگزاری اردوهای تیم ملی برای آماده‌سازی استعدادهای برتر 
٣- برگزاری کارگاه‌های فنی جهت پرورش استعدادهای بالقوه در رده‌های سنی جوانان و امید 
٤- برگزاری اردوهای بسترسازی جهت پرورش استعدادهای بالقوه در رده‌های سنی پایه 
٥- برگزاری رقابت‌های داخلی اعم از استانی و ملی و همچنین رقابت‌های بین‌المللی جهت شناسایی و پرورش استعدادهای بالقوه 
٦- برگزاری کارگاه‌های داخلی و بین‌المللی جهت پرورش مربیان مستعد و برتر 
٧- برگزاری اردوهای مشترک با سایر کشورها 
٨- حمایت مادی و معنوی از پیشکسوتان اعم از قهرمانان، داوران،مربیان و سایر دست‌اندرکاران کشتی کشور 
٩- کمک به احداث و تجهیز خانه‌های کشتی در استان‌ها و شهرها 
١٠- انجام کلاس‌های آموزشی و ایجاد مراکز سنجش و ارزیابی حرفه‌ای کشتی‌گیران و داوران در سطوح کیفی و رده‌های سنی مختلف 
١١- حمایت از امکان دست‌یابی به کرسی‌های بین‌المللی در کمیته‌ها و هیأت رئیسه فیلا و سایر مراجع بین‌المللی 

و سایر اقداماتی که به ارتقاء ورزش ملی کشور می‌انجامد. 

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتداي ماه سوم فعاليت تا ٦٠ روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:


 

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر حداكثر ١٠% از دارایی های صندوق
2- سهام و حق‌تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت حداكثر ٣٠% از دارایی های صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان